Brak kategorii

ESS

W ramach polskiego wkładu (zarządzanego przez Politechnikę Wrocławską), KrioSystem dostarczył kluczowe elementy akceleratora ESS. To kompletny system dystrybucji kriogenicznej obejmujący m.in. infrastrukturę kriogeniczną do testowania modułów nadprzewodzących.

ESS Read More »

XFEL

European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach, został zbudowany w synchrotronowym centrum badawczym DESY w Hamburgu. Generuje 27000 błysków na sekundę, co sprawia, że projekt jest wyjątkowy w skali globalnej.

XFEL Read More »