Przemysł

KrioSystem oferuje dostawę urządzeń i instalacji kriogenicznych zasilających proces w skroplony azot wraz z wymaganą armaturą (zawory kontrolne, zawory zrzutowe i bezpieczeństwa, separatory faz, sterowanie). Urządzenia przez zastosowanie izolacji próżniowej zapewniają minimalizację strat ciekłego azotu.

Automotive

Materiały kurczą się gdy są poddawane ekstremalnie niskiej temperaturze i rozszerzają ponownie w momencie wzrostu temperatury. Ta właściwość znalazła swoje zastosowanie z użyciem ciekłego azotu podczas montażu silników samochodowych. Do schładzania części wykorzystuje się ciekły azot, wtedy części silnika mogą idealnie się dopasować, a po powrocie do temperatury otoczenia zostać ciasno osadzone.

Dla przemysłu Automotive KrioSystem zapewnia systemy dostarczania ciekłego azotu, wanny kriogeniczne, układy automatyki i opomiarowania.

Przemysł spożywczy

Kriogeniczne metody zamrażania żywności znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie w procesach technologicznych istnieje potrzeba schładzania bądź zamrożenia produktu w bardzo krótkim czasie, gdzie korzystne jest szybkie powierzchniowe zamrożenie (wytworzenie powierzchniowej warstwy ochronnej). Możliwość oddziaływania na produkt dużym strumieniem chłodu wpływa na skrócenie czasu zamrażania, przy jednoczesnej poprawie jakości zamrożonego produktu, co stanowi główna zaletę zamrażania w warunkach kriogenicznych.

Dla przemysłu spożywczego dostarczamy rurociągi izolowane próżniowo, które transportują ciekły azot ze zbiornika zasilającego do urządzenia docelowego. Aby zapewnić zadane parametry i jakość dostarczonego medium w ofercie posiadamy separatory faz i odgazowywacze.

Przemysł produkcji napojów

Azot jest wykorzystywany także w rozlewniach napojów w celu stabilizacji ciśnienia w cienkościennych butelkach lub puszkach. Jak się okazuje azot jest idealnym gazem dla wszystkich napojów niegazowanych. Bardzo korzystne jest wytworzenie stabilizującego ciśnienia w napojach rozlanych do cienkościennych puszek lub butelek typu PET. Do napełnionych pojemników dozowana jest niewielka ilość ciekłego azotu. Pojemnik zostaje zamknięty, a odparowany azot powoduje zakładany wzrost stabilizującego ciśnienia wewnątrz opakowania nie zmieniając właściwości napojów takich jak m.in. smak.

Kriosystem dostarcza rurociągi VIP do zasilania dozerów. Przeprowadzamy diagnostykę, serwis i regenerację urządzeń dozujących.

Medyczny

Aplikacje obejmujące użycie skroplonego azotu do termostatowania materiału biologicznego (komórki macierzyste, materiał genetyczny, nasienie, krew i inne). Materiał biologiczny przechowywany jest w specjalnie do tego przeznaczonych kriostatach, które zapewniają odpowiednią temperaturę – zwykle -196°C. Istotnym wymaganiem krioprezerwacji jest zapewnienie dopływu fazy ciekłej do kriostatu i usunięcie fazy gazowej. W skład układu do przechowywania materiału biologicznego wchodzą:

  • zbiorniki/kriostaty do przechowania materiału biologicznego,
  • rurociągi zasilające w ciekły azot (VIP),
  • układy zrzutu fazy gazowej,
  • układy automatyki i opomiarowania.

Powyższe urządzenia dostosowujemy do specyficznych wymagań danego typu kriostatów. Oferujemy montaż, uruchomienie i szkolenie z zasad obsługi.

Marine

Stacje tankowania LNG na statku (bunkeringstation) – służą do zasilenia zbiornika na statku w paliwo LNG. Zapewniają transfer LNG do zbiornika i powrót par ze zbiornika. Znajdują się zwykle przy burcie statku.

LNG

VIP (vacuum insulated piping) – są to rurociągi izolowane próżniowo. Wewnętrzną rurą procesową transportowany jest LNG a płaszcz zewnętrzny stanowi osłonę izolacji próżniowej wielowarstwowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można transportować LNG na setki metrów przy zapewnieniu minimalnych start odparowania. Więcej informacji zawartych jest w sekcji VIP. Systemy dystrybucji LNG – układy do rozdziału i transferu LNG lub gazowego metanu jako paliwa do silników pojazdów, statków. Obejmują rurociągi, zawory regulacyjne i odcinające, zawory bezpieczeństwa, wymienniki ciepła, opomiarowanie i układy sterowania. 

Zapewniamy szczegółowy projekt konstrukcyjny i obliczeniowy, wykonanie, testy i odbiory jednostki dozorowej oraz montaż.

Kosmiczny

Technologie kriogeniczne są również wykorzystywane w przemyśle kosmicznym. Rurociągi izolowane próżniowo VIP mogą być wykorzystane do transferu ciekłego tlenu i wodoru przy testach silników odrzutowych. Kriogenika wykorzystywana jest także podczas ziemskiej obserwacji kosmosu – największe światowe teleskopy potrzebują źródła ciekłego azotu do poprawnej operacji.

Wodór

Wodór to paliwo przyszłości, może występować w postaci skroplonej lub gazowej. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zapewnić wysokiej klasy systemy wodorowe dostosowane do potrzeb klienta. Oferujemy projektowanie procesów, projekty CAD 3D, obliczenia termo-mechaniczne FEA, obliczenia CFD dla wodoru. Dostarczamy kompletną dokumentację z opcjonalnym zatwierdzeniem przez jednostki notyfikowane. 

Oferujemy produkcję złożonych ciśnieniowych systemów gazowych i ich integrację.