Usługi

COMPLETE CRYOGENIC SOLUTIONS

Posiadamy doświadczenie i zdolność do kompleksowej realizacji zaawansowanych technologicznie projektów,  od fazy projektowania po montaż na miejscu. Aby zrozumieć potrzeby klienta w kontekście oczekiwanych rozwiązań, zaczynamy od konsultacji. To wtedy powstaje szkic koncepcyjny. Następnie całość jest projektowana, produkowana i testowana zgodnie z obowiązującymi normami. Nasze usługi to także certyfikacja i uruchomienia.  Przyjrzyj się dokładniej etapom całego procesu.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

KONSULTACJA

Jako eksperci i liderzy na rynku posiadamy odpowiednią wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie kriogeniki. Oferujemy pełne wparcie w zakresie doradztwa w tym obszarze. Dzielimy się wiedzą i kompetencjami, informujemy o ryzykach, nakierowujemy na odpowiednie i zoptymalizowane rozwiązania. Pomagamy w doborze komponentów. Przedstawiamy kompletne rozwiązania kriogeniczne.  

PROJEKTOWANIE

Specjalizujemy się w tworzeniu modeli 3D realizowanych projektów na podstawie wymagań klienta i własnej wiedzy oraz doświadczenia. Pracujemy na modelach CAD od projektu koncepcyjnego, przez wersję finalną, aż do dokumentacji wykonawczej 2D, przy pomocy której następnie budujemy nasze instalacje.

Wykonujemy analizy wytrzymałościowe oraz analizy elastyczności projektowanych rurociągów. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o wybrany standard rurociągowy i uwzględnią różne scenariusze pracy oraz obciążeń i zamocowań. Uzupełnienie projektu rurociągu obliczeniami MES pozwala kompleksowo przeanalizować dane zagadnienie i uzyskać najbardziej optymalny projekt.

PRODUKCJA

Produkcja znajduje się na hali o powierzchni 1700 m2. Posiadamy urządzenia do przeprowadzania prób szczelności helowej, prób szokowych ciekłym azotem oraz do wykonywania próżni. Nasze kompetencje obejmują spawanie, lutowanie, obróbkę mechaniczną, izolowanie kriogeniczne.

TESTY

Obecnie posiadamy kilka certyfikatów dzięki którym organizacja pracy i jakość wykonywanych usług są na wysokim poziomie: ISO 9001, PN EN 3834-2, dyrektywa ciśnieniowa, przenoszenie oznaczeń materiałowych.

Nasz system zapewnienia jakości zorganizowany jest na kilku poziomach. Pierwszym jest system kontroli produktu w czasie jego produkcji na warsztacie produkcyjnym. Drugim jest proces testowania realizowany przez dział jakościowy reprezentowany przez inżynierów do spraw testów i próżni oraz inspektorów testów wizualnych. Trzecim jest nadzór kierowników i inżynierów projektów, którzy odpowiedzialni są za dostarczenie klientowi produktu zgodnego ze specyfikacją oraz dobrą praktyką inżynierską.

MONTAŻ

System zapewnienia jakości wdrożony w firmie KrioSystem, gwarantuje nie tylko wysokie, spełniające wymagania klienta wymogi jakościowe ale również najwyższy stopień serwisu i pomocy zarówno w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu.

DOKUMENTACJA I CERTYFIKACJA

Przygotowujemy kompletną dokumentacją do zatwierdzeń przez jednostki notyfikowane.

KrioSystem Support

Każdy klient posiadający naszą instalację ma dostęp do wsparcia technicznego. Doradzamy i pomagamy w utrzymaniu instalacji oferując okresowe przeglądy.

Kontakt