KRIOSYSTEM WSPÓŁPRACUJE Z NAJWIĘSZYMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI NA ŚWIECIE

Hel, ze względu na swoją niską temperaturę wrzenia (-269°C), jest jedynym medium szeroko wykorzystywanym do chłodzenia nadprzewodników niskotemperaturowych. Z nadprzewodników wykonuje się magnesy nadprzewodzące i wnęki rezonansowe, które wykorzystuje się w akceleratorach cząstek. Akceleratory służą m.in. do przeprowadzania badań z zakresu fizyki cząstek elementarnych.budujemy

CERN

CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie.

Wielki Zderzacz Hadronów jest największym i najpotężniejszym akceleratorem. LHC znajduje się 100 metrów pod ziemią w tunelu o obwodzie 27 km. Konstrukcja LHC opiera się na szynach nadprzewodnikowych pracujących w kąpieli nadciekłego helu 1,9 K (-271.3° C). High-Luminosity to obecnie flagowy projekt CERN, który jest uaktualnieniem LHC. HL-LHC zastąpi poprzednie magnesy nowym zestawem magnesów o wyższej wydajności. Aby je przetestować i podłączyć je do bieżącej infrastruktury były potrzebne systemy kriogenicznej dystrybucji i transferu. KrioSystem zaprojektował i wyprodukował Valve Boxy i wielokanałowe linie transferowe do przesyłu skroplonego helu (2021).

Dowiedz się więcej o naszych poprzednich projektach w CERN.

ESS

Europejskie Źródło Spallacji (ESS) to Europejskie Konsorcjum Infrastruktury Badawczej (ERIC), oparty na wielodyscyplinarnych badaniach na najpotężniejszym źródle neutronów na świecie. Celem projektu jest dokonanie naukowego przełomu w badaniach związanych z materiałami, energią, zdrowiem i środowiskiem. KrioSystem dostarczył wielokanałowe linie transferowe (350 m), valve boxy (31 sztuk), połączenia typu Jumper (31 sztuk) i około 1400 metrów linii pomocniczych.

FAIR GSI

Ośrodek FAIR w Niemczech pozwoli na przeprowadzanie badań, które ukażą nieodkryte wcześniej sekrety dotyczące struktury materii i ewolucji wszechświata. Sercem tego obiektu będzie podziemny akcelerator kołowy o obwodzie 1100 metrów – SIS100. To on pozwoli rozpędzić protony oraz ciężkie jony. W FAIR polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński, który wraz z Politechnika Wrocławską koordynują w ramach wkładu polskiego m.in dostawę i instalacje elementów systemu kriogenicznego. KrioSystem odpowiedzialny jest za wyprodukowanie i przetestowanie 26 modułów nadprzewodzących o łącznej długości 288 metrów.

XFEL

European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach, został zbudowany w synchrotronowym centrum badawczym DESY w Hamburgu. Generuje 27000 błysków na sekundę, co sprawia, że projekt jest wyjątkowy w skali globalnej. Wkład KrioSystemu do projektu obejmował dostarczenie wielokanałowej kriogenicznej linii transferowej, kriostatu helowego o dużym rozmiarze i dostawę pomocniczych linii transferowych. Infrastruktura jest używana przede wszystkim do testowania wnęk rezonansowych w temperaturze -271°C.