Separator faz

Separator faz – jest to zbiornik płaszczowy w izolacji próżniowej wielowarstowej. Separator służy do oddzielenia fazy gazowej i ciekłej medium kriogenicznego, dzięki czemu zapewnia dopływ jednorodnej cieczy do punktu poboru. W skład separatora faz wchodzą:

  • zawory automatyczne wraz z opomiarowaniem do kontroli napełnienia
  • zawór bezpieczeństwa
  • układ zasilania, odbioru i zrzutu fazy gazowej

Separatory mogą być łączone z pozostałymi elementami instalacji w sposób bagnetowy lub spawany. Separatory faz stosowane są tam gdzie jest niewielkie zużycie oraz wymagana jest ciecz bez domieszki fazy gazowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach katalogowych

Kontakt

Zapraszamy do współpracy.