Blog

ARTYKUŁY

Rurociągi VIP znajdują zastosowanie w instalacjach kriogenicznych najczęściej do przesyłu ciekłego azotu. …

ESS

W ramach polskiego wkładu (zarządzanego przez Politechnikę Wrocławską), KrioSystem dostarczył kluczowe elementy akceleratora ESS. To kompletny system dystrybucji kriogenicznej…
Zakres KrioSystem sfinalizował dostawę kompletnego systemu kriogenicznego dla nowego obiektu do testów kriogenicznych w CERN. Obiekt ten jest przeznaczony…
European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach, został zbudowany w synchrotronowym centrum…