CERN

Zakres

KrioSystem sfinalizował dostawę kompletnego systemu kriogenicznego dla nowego obiektu do testów kriogenicznych w CERN. Obiekt ten jest przeznaczony do testowania magnesów nadprzewodzących akceleratora FAIR. Projekt obejmował trzy Satellite ValveBoxes (SVB), jeden Connection ValveBox (CVB) oraz cztery wielokanałowe Transfer Lines (TL). System jest przeznaczony do dostarczania helu o temperaturze 4,5 K do celów badawczych. Ciśnienie projektowe wynosi 19 barg.

W budynku 180, znajdującym się na terenie francuskiego zakładu w Meyrin, CERN zbudował kriogeniczny obiekt badawczy na przyszłe potrzeby laboratorium. Obiekt został zbudowany poprzez renowację i modernizację istniejącej infrastruktury i będzie początkowo wykorzystywany do testów kriogenicznych magnesów Super-FRS dla międzynarodowego obiektu Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) budowanego w GSI Research Center w Darmstadt, Niemcy.

Obiekt badawczy zawiera trzy stanowiska badawcze do badania urządzeń nadprzewodnikowych. Zadaniem układu kriogenicznego jest dostarczenie do każdego stanowiska badawczego odpowiedniego strumienia masowego helu w wymaganych warunkach temperatury i ciśnienia w celu schłodzenia urządzeń do temperatury roboczej, utrzymania wymaganych warunków temperaturowych (4,5 K) podczas badań oraz ogrzania urządzeń po badaniach. Głównymi elementami systemu kriogenicznego są: układ chłodzenia helu, dwa urządzenia do schładzania/rozgrzewania, zbiornik ciekłego azotu, zbiornik ciekłego helu, dewar z ciekłym helem, sześć skrzynek z zaworami kriogenicznymi oraz różne kriogeniczne linie przesyłowe.