Promocja marki KrioSystem na rynkach zagranicznych

Celem projektu jest promocja marki KRIOSYSTEM na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji maszyn i urządzeń.

Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej
Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

· przychodów ze sprzedaży produktów na eksport

· przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projekt

· liczby kontraktów handlowych

· zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane
oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów
zwłaszcza zagranicznych.

 

Wydatki
ogółem: 265 600,00 PLN

Wydatki
kwalifikowalne: 265 600,00 PLN

Dofinansowanie:
199 200,00 PLN