Węże elastyczne izolowane próżniowo VIH

Wąż elastyczny izolowany próżniowo – służy do przesyłu skroplonych gazów w osłonie izolacji próżniowej wielowarstwowej. Dzięki wykonaniu instalacji z węży elastycznych istnieje możliwość łatwego modyfikowania trasy przebiegu. Często stosuje się je jako końcowe elementy rurociągu sztywnego – w celu umożliwienia łatwego podłączenia do urządzenia odbiorczego, a przez zastosowanie izolacji próżniowej wielowarstwowej zapewnia się minimalizację strat gazu.

Węże mogą być łączone z innymi elementami instalacji kriogenicznej bagnetowo lub przez spawanie.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach katalogowych

Kontakt

Zapraszamy do współpracy.