Rurociągi izolowane próżniowo VIP

VIP – rurociąg izolowany próżniowo. Powszechnie używany do przesyłu gazów kriogenicznych – azotu,tlenu, helu, argonu, LNG, CO2.Technologia rurociągów VIP pozwala na redukcję strat medium (nawet 20 razy mniejsze straty w porównaniu do tradycyjnie izolowanych układów) przy zachowaniu niewielkich gabarytów.

VIP zbudowany jest z:

  • rurociągu procesowego (wewnętrznego), w którym płynie gaz
  • płaszcza próżniowego (zewnętrznego), który zapewnia szczelność dla próżni
  • izolacji kriogenicznej wielowarstwowej
  • elementów izolacyjnych dystansowych
  • sorbentu wilgoci
  • elementów kompensujących skurcz termiczny.

VIP prefabrykowany jest w odcinkach o odpowiedniej długości i kształcie, które mogą być łączone między sobą:

  • bagnetowo – połączenie rozłączne, łatwe w montażu/demontażu
  • mufowo – połącznia spawane zapewniające wysoką szczelność układu

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach katalogowych

Kontakt

Zapraszamy do współpracy.