O nas

Misja – Cryogenics is our passion

KRIOGENIKA to nauka o wytwarzaniu niskich temperatur oraz o zjawiskach zachodzących w niskich temperaturach (poniżej -150 stopni Celsjusza). Nośnikiem niskiej temperatury w przemysłowych układach kriogenicznych są skroplone gazy takie jak hel, azot, tlen. Cechą wspólną skroplonych gazów jest ich niska temperatura wrzenia (znacznie poniżej temperatury otoczenia) oraz stosunkowo niskie ciepło parowania. Skroplone gazy stanowią magazyn „zimna”, który jest wykorzystywany do chłodzenia różnych materiałów i urządzeń w zależności od aplikacji. Celem minimalizacji strat „zimna” stosuje się izolacje próżniowe z dodatkowym wykorzystaniem kriogenicznej izolacji MLI (Multi-Layer Insulation). Jako firma, KrioSystem od dziesiątek lat stosuje i udoskonala izolacje próżniowe z MLI w dostarczanych urządzeniach – przyczyniając się do znacznych oszczędności u swoich klientów.

O NAS

Realizujemy kompleksowe dostawy systemów dystrybucji skroplonych gazów obejmujące przesył, magazynowanie, wymianę ciepła oraz rozdział faz. Nasze produkty obejmują dwa obszary aplikacyjne:

  • obszar temperatur skroplonego helu (KRIOGENIKA HELOWA), który dotyczy układów pracujących w temperaturach poniżej minus 269°C.
  • obszar temperatur skroplonego azotu (KRIOGENIKA PRZEMYSŁOWA, LNG, KRIOBIOLOGIA), który dotyczy układów pracujących w temperaturach od -70°C do -200°C. Są to zastosowania obejmujące skroplony tlen, azot, argon, dwutlenek węgla, metan (LNG) i inne gazy techniczne.

Jesteśmy wiodącą europejską firmą inżynierską realizującą skomplikowane dostawy systemów niskotemperaturowych dla przemysłu, nauki i medycyny. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie. Geneza naszej działalności sięga lat 70-tych, kiedy w ramach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, powstał zakład doświadczalny niskich temperatur KRIOPAN. W roku 1991 zakład przekształcił się w spółkę prywatną – KrioSystem.

Zarząd KrioSystem

Prezes Zarządu:
dr  Patrycja Wolska

Wiceprezes Zarządu:

Piotr Grzegory

Rada Nadzorcza KrioSystem

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

 

Członkowie Rady Nadzorczej:
prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Piotr Bawiec
Piotr Dowżenko