XFEL

European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach, został zbudowany w synchrotronowym centrum badawczym DESY w Hamburgu. Generuje 27000 błysków na sekundę, co sprawia, że projekt jest wyjątkowy w skali globalnej.

Nasz zakres

Wkład KrioSystemu w projekt obejmował dostawę wielokanałowych kriogenicznych linii przesyłowych, dużego rozmiaru kriostatu na nadciekły hel oraz pomocniczych systemów transferu kriogenicznego. Infrastruktura ta jest wykorzystywana głównie do testowania nadprzewodzących wnęk rezonansowych (RF) w temperaturze -271 stopni Celsjusza, które są podstawowymi elementami akceleratora XFEL.

Zakres dostawy obejmował produkcję i testy, w tym certyfikację jednostki notyfikowanej, instalację na miejscu, testy końcowe. Projekt został wykonany we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym

KRIOSTAT

SUPERFLUID XATC kriostat helowy składa się z wewnętrznego zbiornika ciśnieniowego na hel, otoczonego miedzianą osłoną termiczną i zbiornika próżniowego. W helu umieszczona jest specjalnie zaprojektowana wkładka, która podtrzymuje cztery wnęki RF. Dodatkowo, w celu przeprowadzenia testów w warunkach nadpłynnego helu, opracowano unikalny wymiennik ciepła.

Wysokość kriostatu wynosi 4,5 m, jego średnica wynosi 2 m, natomiast całkowita waga wynosi 4,5 tony. Jest on wyposażony w zawory kriogeniczne, czujniki temperatury typu TVO, czujniki ciśnienia oraz czujniki poziomu. Wszystkie kriostaty są wyposażone w kompletny system bezpieczeństwa

XATL1

Wielokanałowa linia transferowa XATL1 składa się z czterech rur procesowych otoczonych aluminiową osłoną termiczną i płaszczem próżniowym. Linia, której łączna długość wynosi 167 m, składa się z 15 odcinków, zarówno prostych jak i kolanowych. Największa średnica rury procesowej to DN80, a rozmiar płaszcza próżniowego to DN400. Linia znajduje się na moście rurowym, który łączy jednostkę skraplającą ze stanowiskiem badawczym.