ESS

W ramach polskiego wkładu (zarządzanego przez Politechnikę Wrocławską), KrioSystem dostarczył kluczowe elementy akceleratora ESS. To kompletny system dystrybucji kriogenicznej obejmujący m.in. infrastrukturę kriogeniczną do testowania modułów nadprzewodzących.

Europejskie Źródło Spalacyjne

Europejskie Źródło Spalacyjne (ESS) – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) jest wielodyscyplinarnym obiektem badawczym opartym na najpotężniejszym na świecie źródle neutronów. Celem projektu jest budowa i eksploatacja najpotężniejszego na świecie źródło neutronów, umożliwiające przełomowe odkrycia w badaniach związanych z materiałoznawstwem, energią, zdrowiem i środowiskiem. Projekt jest obecnie realizowany w Lund, w Szwecji.

Dostawa

System kriogeniczny dostarcza ciekły hel do akceleratora liniowego – konkretnie do eliptycznych wnęk nadprzewodzących, pracujących w temperaturze 2 K. Łączy on skraplarkę z jednej strony z kriomodułami po przeciwnej stronie. Układ kriogeniczny zbudowany przez firmę KrioSystem obejmuje:

Wielokanałowe linie przesyłowe, ok. 350 m – cztery rury technologiczne, aktywnie chłodzona osłona termiczna i płaszcz próżniowy o średnicy DN500,

Valve boxy, 31 szt. – każda z ośmioma zaworami kriogenicznymi, dwoma ciśnieniowymi zaworami bezpieczeństwa, oprzyrządowaniem temperaturowym i ciśnieniowym. Skrzynki zaworowe mają średnicę zbiornika próżniowego 1 m i wysokość 2 m,

Połączenia typu Jumper Connection, 31 szt. – elastyczne połączenie w kształcie kolanka do łączenia modułów nadprzewodzących,

Przewody pomocnicze, ok. 1400 m – rurociąg kriogeniczny do odciążania, odprowadzania i przedmuchiwania gazu helowego.

Instalacja

System kriogeniczny jest zainstalowany w tunelu akceleratora i działa równolegle z nadprzewodzącymi kriomodułami. Montaż obejmujmował pozycjonowanie, spawanie rur procesowych, izolację MLI, instalację osłony termicznej oraz spawanie płaszcza próżniowego.