KrioSystem – rozwiązania dla wodoru

Wodór to paliwo przyszłości, może występować w postaci skroplonej lub gazowej. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zapewnić wysokiej klasy systemy wodorowe dostosowane do potrzeb klienta.

Realizujemy kompleksowe dostawy systemów dystrybucji skroplonych gazów obejmujące przesył, magazynowanie, wymianę ciepła oraz rozdział faz. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze inżynierów i specjalistów, dostarczamy naszym klientom zaawansowane technologicznie urządzenia i instalacje kriogeniczne, znajdujące zastosowanie w nauce, przemyśle i medycynie.

Projektowanie urządzeń kriogenicznych i ciśnieniowych

Projektowanie procesów, projekty CAD 3D, obliczenia termo-mechaniczne FEA

Obliczenia CFD dla wodoru

Kompletna dokumentacja z opcjonalnym zatwierdzeniem przez jednostki notyfikowane

Produkcja złożonych ciśnieniowych systemów gazowych

Integracja systemów gazowych: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, separatory faz, aparatura kontrolno-pomiarowa