Technologia rurociągów izolowanych próżniowo VIP

Rurociągi VIP znajdują zastosowanie w instalacjach kriogenicznych najczęściej do przesyłu ciekłego azotu.

Kiedy używać rurociągów izolowanych próżniowo?

Rurociągi VIP służą do transportu cieczy kriogenicznych. Ich technologia pozwala na redukcję strat medium (nawet 20 razy mniejsze straty w porównaniu do tradycyjnie izolowanych układów) przy zachowaniu niewielkich gabarytów. Rurociągi VIP oferują najlepszy zwrot z inwestycji, ponieważ posiadają najwyższą wydajność i najdłuższy cykl życia.

Jak zbudowany jest VIP?

Rurociągi izolowane próżniowo VIP zbudowane są z:

  • rurociągu procesowego (wewnętrznego), w którym płynie gaz
  • płaszcza próżniowego (zewnętrznego), który zapewnia szczelność dla próżni
  • izolacji kriogenicznej wielowarstwowej
  • elementów izolacyjnych dystansowych
  • sorbentu wilgoci
  • elementów kompensujących skurcz termiczny

Budowa i korzyści

Wysoki poziom próżni w przestrzeni międzyrurowej eliminuje dopływ ciepła przez konwekcję.

Odpowiednia ilość warstw izolacji MLI minimalizuje dopływy ciepła poprzez promieniowanie.

Połączenie technologii próżni z izolacją wielowarstwową zapewnia minimalizację dopływów ciepła do przesyłanego medium.  To najbardziej   efektywna izolacja dostępna na  rynku.

Niewielkie wymiary średnicy płaszcza w porównaniu do standardowych izolacji.

Rura zewnętrzna ze stali nierdzewnej stanowiąca płaszcz próżniowy pozostaje w temperaturze otoczenia, co zapewnia doskonałą ochronę przed zimnym poparzeniem.

Rura przesyłowa ze stali nierdzewnej, przygotowana do pracy w obszarach wysokiej higieny.

Możliwość łatwej regeneracji próżni.