Kriowent

KRIOWENT – jest to zabudowany próżniowo układ pływakowy do upuszczania powstałych par gazu podczas transferu przez rurociąg. Kriowent działa autonomicznie – nie wymaga zasilania w energię elektryczną czy ciśnienie. Kriowenty stosuje się przy długich trasach rurociągu, kiedy wskutek dopływów ciepła do rurociągu mogą gromadzić się nadmierne ilości fazy gazowej. Kriowenty montuje się bagnetowo z innymi elementami instalacji przesyłowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach katalogowych

Kontakt

Zapraszamy do współpracy.