KrioSystem - Kriogenika w nauce i przemysle

Language:

Systemy próżniowe

Firma KRIOSYSTEM jest producentem rurociągów izolowanych próżniowo VIP (Vacuum Insulated Piping).

Firma KRIOSYSTEM jest producentem rur izolowanych próżniowo VIP (Vacuum Insulated Piping), które stosuje się do przesyłu ciekłych gazów kriogenicznych. Firma KRIOSYSTEM produkuje rurociągi VIP od kilkunastu lat, rurociągi wykonywane są według naszych rozwiązań konstrukcyjnych, które sprawdzają się na dziesiątkach kilometrów zainstalowanych rurociągów na rynku. Rurociągi VIP używa się zwykle do przesyłu ciekłego azotu, tlenu, argonu, LNG, CO2. Rurociągi powszechnie stosuje się w przemyśle gazów technicznych oraz w przemyśle spożywczym. Naszymi klientami są m.in. Air Products, Messer, Air Liquide, Linde.

 

Zapewniamy realizację zleceń kompleksowo- wykonujemy obmiar instalacji na podstawie, którego wykonujemy projekt instalacji, wykonujemy montaż na miejscu u klienta, przeprowadzamy próby ciśnieniowe i szczelności układu po zmontowaniu. W zależności od instalacji wykonujemy kompleksowe systemy kriogeniczne wraz z wymaganą armaturą jak np. zawory odcinające/regulacyjne, separatory faz, zawory bezpieczeństwa. Wykonujemy również elastyczne rurociągi próżniowe.

Charakterystyka VIP

Rurociągi VIP stosuje się tam gdzie wymagane jest zminimalizowanie strat gazu na skutek odparowania. Próżnia wraz z izolacją wielowarstwową zapewnia minimalizację dopływów ciepła do przesyłanego medium. Jest to najbardziej efektywna izolacja dostępna na rynku. Rura VIP zbudowana jest z wewnętrznej rury ze stali nierdzewnej, którą następuje przesył ciekłego czynnika kriogenicznego oraz zewnętrznej rury ze stali nierdzewnej stanowiącej płaszcz próżniowy, który łącznie z innowacyjnymi komponentami izolującymi zapewnia wysoką efektywność i wytrzymałość układu.

Zalety i cechy VIP

 • Wysoki poziom izolacji redukuje straty medium przez odparowanie nawet 20 krotnie w porównaniu do tradycyjnie izolowanych układów.
 • Polerowana zewnętrzna rura ze stali nierdzewnej zapewnia brak „pułapek brudu” w obszarach wysokiej higieny.
 • Mała ilość punktów kontaktu na odstępnikach minimalizuje przewodzenie ciepła i zapewnia centralne położenie rury wewnętrznej względem zewnętrznej.
 • Długie ścieżki termiczne „na wejściu” zabezpieczają każdy prefabrykowany i odpompowany odcinek rurociągu przed dopływami ciepła przez przewodzenie.
 • Duża ilość warstw izolacji wielowarstwowej o wysokim stopniu odblaskowości minimalizuje dopływy ciepła poprzez promieniowanie.
 • Wysoki poziom próżni w przestrzeni między rurowej eliminuje dopływ ciepła przez konwekcję. Rura zewnętrzna pozostaje w temperaturze otoczenia, co zapewnia doskonałą ochronę osobistą przed zimnym poparzeniem.
 • Niezależne próżnie w odcinkach prefabrykowanych zabezpieczają przed całkowitą utratą próżni całej instalacji w przypadku uszkodzenia.
 • Niewielkie wymiary izolacji próżniowej w porównaniu do izolacji standardowych.

Do wad takiej izolacji należy zaliczyć:

 • czasochłonność wykonania- jest to skomplikowany układ, którego kompletacja jest pracochłonna i
 • wymaga kosztownych urządzeń technologicznych.
 • w przypadku złączy spawanych wymagane jest spawanie na miejscu montażu
 • wysokie kwalifikacje spawaczy
 • wysoka cena- ze względu na kosztowny proces produkcji ceny przewyższają ceny typowych izolacji elastycznych

Rurociągi VIP wykonuje się w prefabrykowanych odcinkach o odpowiedniej długości i kształcie, które zależne są od trasy przebiegu rurociągu.
Złącza między odcinkami wykonuje się w dwóch rodzajach:
- złącza bagnetowe- skręcane
- złącza mufowe- spawane

 

Złącza bagnetowe

Złącza bagnetowe są używane do łączenia odcinków instalacji izolowanej próżniowo bez konieczności spawania. Przy użyciu tych złączy można również przyłączyć inne urządzenia takie jak: odgazowywacz, separator faz i inne. Są alternatywą dla połączeń spawanych.

Bagnetowe złącza skręcane są bardzo proste i szybkie w montażu. Odcinki są łączone ze sobą poprzez wkładanie części męskiej jednego odcinka w damską odcinka drugiego. Szczelność pomiędzy odcinkami zapewniają zastosowane o-ringi oraz uszczelnienie bimetaliczne. Złącza skręca się ze sobą za pomocą kołnierzy.

W złączach bagnetowych nie ma potrzeby pompowania próżni po łączeniu odcinków co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces montażu.

Spawane złącza izolowane próżniowo

Spawane złącza izolowane próżniowo służą do łączenia rurociągów izolowanych próżnią (VIP). Złącza tego typu dają niezawodne połączenie z bardzo małym dopływem ciepła- mniejszym niż przy złączach bagnetowych. Odcinki są łączone ze sobą poprzez spawanie. Następnie krótki fragment pomiędzy odcinkami jest owijany wielokrotnie izolacją wielowarstową (MLI) aby wyeliminować dopływ ciepła przez promieniowanie. Następnie aby zminimalizować efekt dopływów ciepła przez przenikanie jest zakładana i spawana mufa łącząca, którą następnie podłącza się do pompy próżniowej aby uzyskać „spawane złącze izolowane próżniowo”. Możliwe jest wykonanie złącz prostych i kątowych.

Dane techniczne rurociągów VIP

Rurociągi w realizacji standardowej wykonujemy z materiału 304L- rura ze szwem. Dla specjalistycznych aplikacji stosujemy rury bezszwowe i w innych gatunkach stali nierdzewnej.

Rurociągi elastyczne wykonujemy w oparciu o węże elastyczne KE BURGMANN, które są kompatybilne z rurociągami stałymi. Pozwalają one na zniwelowanie błędów wykonania rurociągu, podłączenie do maszyn ruchomych, oraz na przebieg trasy wg nieregularnych kształtów.

Poziom próżni rurociągów jest rzędu 5 x 10-4 mbar.
Standardowy dopuszczalny poziom nieszczelności wynosi 1 x 10-9 mbar l/s
Ilość warstw kriogenicznej izolacji wielowarstwowej MLI – 30 szt.
Mieszki do kompensacji termicznej stosowane są firmy Witzenmann typu ARD.
Prefabrykowane odcinki proste o standardowej długości 6 m w średnicach od DN15 wzwyż.
Dopływy ciepła od 0,5 do 1,5 W/mb w zależności od średnicy i konfiguracji systemu próżniowego.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych Więcej informacji